STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60811 000.00.19.H29-200817-0025 200001432/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

60812 000.00.17.H39-200817-0001 200000040/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60813 000.00.17.H39-200820-0002 200000058/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRUNG L.A Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60814 000.00.19.H26-200818-0016 200000195/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EDGAR Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

60815 000.00.19.H26-200725-0003 200000296/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN QUANG

Còn hiệu lực