STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60816 000.00.04.G18-200423-0001 20000164CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITALY Khẩu trang y tế ITALY (ITALY MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

60817 000.00.04.G18-200425-0001 20000163CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOM NET Khẩu trang y tế thông thường (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

60818 000.00.04.G18-200422-0012 20000162CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHẮC ĐẠT Khẩu trang y tế ( Medical masks)

Còn hiệu lực

60819 000.00.04.G18-200427-0017 20000161CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMAKI POWER Khẩu trang y tế (Medical/Surgical mask)

Còn hiệu lực

60820 000.00.04.G18-200429-0001 20000160CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH (không bao gồm khẩu trang, găng tay và tấm chắn giọt bắn) ( ISOLATION CLOTHES)

Còn hiệu lực