STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60856 000.00.04.G18-200818-0001 20000499CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ HT PRO MASK/ Medical Mask HT PRO MASK

Còn hiệu lực

60857 000.00.04.G18-200804-0005 20000498CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIRACLE Khẩu trang y tế MIRACLE (MIRACLE Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

60858 000.00.04.G18-200818-0008 20000497CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÙNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ ASANTE / ASANTE MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

60859 000.00.04.G18-200812-0007 20000496CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI SƠN Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

60860 000.00.04.G18-200820-0009 20000495CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRE ĐẠI VIỆT KHẨU TRANG Y TẾ ĐẠI VIỆT (DAI VIET MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực