STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60931 20012365/HSCBMB-HN 200000031/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

60932 20014696/HSCBA-HN 200000273/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất và cốc lọc sử dụng cho máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

60933 20014822/HSCBA-HN 200000274/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG Y SINH VỀ HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM TRA TIỀN ĐÌNH

Còn hiệu lực

60934 20014823/HSCBA-HN 200000275/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CON LĂN NHIỆT HECQUYN

Còn hiệu lực

60935 20012380/HSCBMB-HN 200000032/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DCH

Còn hiệu lực