STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60981 20013784/HSCBA-HCM 200000340/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH AUDISPRAY ULTRA

Còn hiệu lực

60982 20013785/HSCBA-HCM 200000341/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MICRO H LINGETTES

Còn hiệu lực

60983 20013786/HSCBA-HCM 200000342/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MICRO H MONODOSES

Còn hiệu lực

60984 20013802/HSCBA-HCM 200000343/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Qủa cầu phản quang

Còn hiệu lực

60985 20013804/HSCBA-HCM 200000344/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Túi bảo vệ hệ thống kính vi phẫu, hệ thống định vị trong phẫu thuật

Còn hiệu lực