STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61636 000.00.19.H29-200727-0001 200000197/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC 951A CÁCH MẠNG THÁNG 8

Còn hiệu lực

61637 000.00.19.H29-200728-0005 200000198/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG MAI

Còn hiệu lực

61638 000.00.19.H29-200630-0007 200000199/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

Còn hiệu lực

61639 000.00.19.H29-200731-0001 200001277/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SONG NGUYỄN Khẩu trang y tế Lifepro Mask

Còn hiệu lực

61640 000.00.19.H29-200731-0007 200001278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VẠN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực