STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61651 000.00.19.H29-200804-0009 200001318/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIJAMASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61652 000.00.04.G18-200712-0001 20000396CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

61653 000.00.19.H29-200716-0022 200000246/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CHÂU PHA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

61654 000.00.19.H29-200804-0002 200000207/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

Còn hiệu lực

61655 000.00.19.H29-200804-0007 200001320/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV XNK THÀNH CÔNG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực