STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61671 000.00.04.G18-200724-0017 20000392CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH HẢI BÌNH THUẬN KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

61672 000.00.19.H29-200806-0012 200001331/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH KHẨU TRANG Y TẾ BLUE SKY MASK

Còn hiệu lực

61673 000.00.19.H29-200803-0009 200000208/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV

Còn hiệu lực

61674 000.00.19.H29-200806-0007 200001332/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Dụng cụ , phụ kiện lấy dấu chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

61675 000.00.19.H29-200806-0008 200001333/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Bộ chăm sóc y tế

Còn hiệu lực