STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61676 000.00.04.G18-200706-0003 20000301CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ AN PHÚ Khẩu trang y tế 3 lớp (3-layer medical mask)

Còn hiệu lực

61677 000.00.04.G18-200706-0006 20000300CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM) Khẩu trang y tế 3 lớp (3 layers medical mask)

Còn hiệu lực

61678 000.00.04.G18-200701-0008 20000299CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MEDIC INTERNATIONAL KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

61679 000.00.04.G18-200707-0017 20000298CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VINMAS POWER KHẨU TRANG Y TẾ PRO MASK/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

61680 000.00.04.G18-200705-0003 20000297CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO TÂY ĐÔ KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực