STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61681 000.00.04.G18-200707-0004 20000296CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

61682 000.00.04.G18-200630-0009 20000295CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV-SX CÔNG NGHỆ CAO DIAMOND KHẨU TRANG DIAMOND KHÁNG KHUẨN CAO CẤP (HIGH QUALITY ANTIBACTERIAL DIAMOND MASK)

Còn hiệu lực

61683 000.00.04.G18-200606-0002 20000294CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VCĐ KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

61684 000.00.04.G18-200709-0010 20000293CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DELATECH ÁO CHOÀNG Y TẾ / Medical Protective Gown

Còn hiệu lực

61685 000.00.04.G18-200618-0006 20000292CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN LỢI/ BRANCH OF NGUYEN LOI COMPANY LIMITED Khẩu trang y tế thông thường HAI LÚA/ HAI LUA normal medical face mask

Còn hiệu lực