STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61686 000.00.19.H29-200807-0003 200001340/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

61687 000.00.04.G18-200727-0009 20000389CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH Khẩu trang y tế (Medical mask)

Còn hiệu lực

61688 000.00.19.H29-200807-0004 200001341/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Bộ Trang phục phòng, chống dịch (Áo choàng)

Còn hiệu lực

61689 000.00.19.H29-200810-0014 200001342/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

61690 000.00.04.G18-200728-0001 20000388CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HẢI Khẩu trang y tế/ Medical masks

Còn hiệu lực