STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61691 000.00.16.H11-200716-0001 200000002/PCBA-BT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH HẢI BÌNH THUẬN Khẩu trang y tế SUBIN

Còn hiệu lực

61692 000.00.19.H17-200629-0001 200000027/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH TANACARE

Còn hiệu lực

61693 000.00.19.H17-200617-0001 200000028/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHANG MINH

Còn hiệu lực

61694 000.00.16.H05-200716-0001 200000071/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61695 000.00.19.H26-200710-0010 200001246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN Dung dịch thụt trực tràng SODILAX ENTEROCLISMA 120 ml

Còn hiệu lực