STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61696 000.00.04.G18-200723-0001 20000384CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế QSS (QSS Disposable Medical Mask)

Còn hiệu lực

61697 000.00.04.G18-200729-0004 20000383CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kẹp sinh thiết dùng một lần Single Use Biopsy Forceps

Còn hiệu lực

61698 000.00.04.G18-200728-0007 20000382CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN Bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch ( Medical protective clothing)

Còn hiệu lực

61699 000.00.04.G18-200730-0016 20000381CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANA KHẨU TRANG Y TẾ TARA (TARA MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

61700 000.00.04.G18-200730-0012 20000380CFS/BYT-TB-CT

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHỰT HÀO Khẩu trang y tế (Medical mask)

Còn hiệu lực