STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61701 000.00.04.G18-200731-0011 20000379CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP A&G QUỐC TẾ Khẩu trang y tế ISDR Every one day mask (ISDR Every one day mask medical mask)

Còn hiệu lực

61702 000.00.04.G18-200803-0003 20000378CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế 03 lớp (03 ply Medical Masks)

Còn hiệu lực

61703 000.00.04.G18-200802-0002 20000377CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DOLSURE KHẨU TRANG Y TẾ/MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

61704 000.00.04.G18-200803-0009 20000376CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

61705 000.00.04.G18-200715-0013 20000375CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS Khẩu trang y tế (medical masks)

Còn hiệu lực