STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61706 000.00.19.H26-200716-0019 200001256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA TRUY MÃ VƯƠNG

Còn hiệu lực

61707 000.00.19.H26-200720-0008 200001258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NOVAMIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT NOVASINUS

Còn hiệu lực

61708 000.00.19.H26-200715-0010 200001259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP Khẩu trang y tế EDK MASK - 3 lớp

Còn hiệu lực

61709 000.00.19.H26-200720-0011 200000235/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

61710 000.00.19.H26-200716-0026 200001260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP Khẩu trang y tế EDK MASK - 4 Lớp

Còn hiệu lực