STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61716 000.00.19.H26-200709-0017 200001268/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & SỨC KHỎE HOME DOCTOR Vòng cân bằng VX4

Còn hiệu lực

61717 000.00.19.H26-200714-0002 200001269/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Tủ bảo quản dược phẩm và sinh học

Còn hiệu lực

61718 000.00.19.H26-200710-0011 200001270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

61719 000.00.19.H26-200714-0001 200000156/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ & CNC VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61720 000.00.19.H26-200710-0006 200000236/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực