STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61721 000.00.19.H26-200710-0006 200000236/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

61722 000.00.19.H26-200420-0022 200000237/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BVA

Còn hiệu lực

61723 000.00.19.H26-200717-0012 200000238/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ HÀ ĐỨC

Còn hiệu lực

61724 000.00.19.H26-200717-0014 200000157/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ Gạc đánh tưa lưỡi, vệ sinh nướu, răng, miệng (loại khô và/hoặc loại tẩm dịch vệ sinh lưỡi, nướu, răng, miệng)

Còn hiệu lực

61725 000.00.19.H26-200718-0001 200000158/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực