STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61726 000.00.24.H49-200714-0001 200000004/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DOIT

Còn hiệu lực

61727 000.00.19.H26-200717-0003 200000233/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND

Còn hiệu lực

61728 000.00.19.H15-200717-0001 200000003/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BÌNH AN

Còn hiệu lực

61729 000.00.16.H25-200519-0001 200000021/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61730 000.00.17.H39-200504-0001 200000049/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Nước súc họng/ miệng diệt khuẩn KICOVI

Còn hiệu lực