STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61731 000.00.17.H39-200703-0001 200000050/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

61732 000.00.17.H39-200704-0001 200000051/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN TRANG PHỤC BẢO HỘ Y TẾ

Còn hiệu lực

61733 000.00.17.H39-200715-0001 200000052/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH HUNUFA Khẩu trang y tế Protect Family (Protect Family Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

61734 000.00.17.H39-200720-0001 200000053/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN Găng tay y tế

Còn hiệu lực

61735 000.00.04.G18-200420-0003 200027/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Trang thiết bị y tế chẩn đoán Mycobacteria trong nước tiểu người

Còn hiệu lực