STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61736 000.00.19.H29-200803-0011 200000239/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY IN KHẢI HOÀN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61737 000.00.19.H29-200803-0012 200001309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Khẩu trang y tế MEDI PRO

Còn hiệu lực

61738 000.00.19.H29-200803-0013 200001310/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Khẩu trang Y tế IRIS PHARMA

Còn hiệu lực

61739 000.00.19.H29-200731-0006 200000240/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3S Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61740 000.00.19.H29-200805-0001 200000241/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực