STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61741 000.00.04.G18-200603-0505 20000097/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa Lidocaine

Còn hiệu lực

61742 000.00.04.G18-200525-0001 200000037/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

61743 000.00.04.G18-200611-0514 20000111/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Que thử đường huyết

Còn hiệu lực

61744 000.00.04.G18-200617-0516 20000110/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Que thử đường huyết

Còn hiệu lực

61745 000.00.04.G18-200514-0487 20000109/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực