STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61746 000.00.19.H26-200721-0001 200001374/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Gậy nạng cho người khuyết tật hoặc bệnh nhân

Còn hiệu lực

61747 000.00.19.H26-200716-0025 200000270/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHẬT NAM

Còn hiệu lực

61748 000.00.19.H26-200730-0010 200001375/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ đỡ đẻ

Còn hiệu lực

61749 000.00.19.H26-200730-0016 200001376/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

61750 000.00.19.H26-200730-0014 200001377/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực