STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61751 000.00.19.H26-200730-0013 200001378/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em

Còn hiệu lực

61752 000.00.19.H26-200730-0012 200001379/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn

Còn hiệu lực

61753 000.00.19.H26-200730-0011 200001380/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ nhổ chữa răng

Còn hiệu lực

61754 000.00.19.H26-200730-0015 200001381/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Còn hiệu lực

61755 000.00.19.H26-200803-0001 200000271/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH EVD DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ

Còn hiệu lực