STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61821 000.00.19.H26-200612-0018 200001145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG LINH BABY KIDS

Còn hiệu lực

61822 000.00.19.H26-200626-0016 200001146/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM GEL BÔI MỘC TRĨ HOÀN

Còn hiệu lực

61823 000.00.19.H26-200626-0019 200001148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM THANH TRĨ NAM

Còn hiệu lực

61824 000.00.19.H26-200627-0007 200001150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA HEBBIO CANES - CLEAN / GEL THẢO MỘC VỆ SINH PHỤ NỮ

Còn hiệu lực

61825 000.00.19.H26-200627-0004 200001151/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA HEBBIO NASAL – SPRAY / THẢO MỘC XỊT XOANG, MŨI

Còn hiệu lực