STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61841 000.00.19.H29-200617-0006 200000192/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

61842 000.00.19.H29-200616-0007 200001035/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KNA APPAREL SOURCING (VIỆT NAM) Khẩu trang y tế thông thường 03 lớp

Còn hiệu lực

61843 000.00.19.H29-200616-0008 200001036/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KNA APPAREL SOURCING (VIỆT NAM) Khẩu trang y tế KNA 95

Còn hiệu lực

61844 000.00.19.H29-200603-0009 200001039/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Dụng cụ cố định ống nội khí quản

Còn hiệu lực

61845 000.00.19.H29-200620-0001 200001040/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Dụng cụ, vật liệu đánh bóng nha khoa

Còn hiệu lực