STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61886 20003385/HSCBSX-HCM 200000049/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯƠI MART Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61887 20014082/HSCBA-HCM 200000614/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ BÌNH TIÊN KHẨU TRANG Y TẾ MED TETS v.02

Còn hiệu lực

61888 20014081/HSCBA-HCM 200000615/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ BÌNH TIÊN KHẨU TRANG Y TẾ MED TETS v.01

Còn hiệu lực

61889 20014061/HSCBA-HCM 200000616/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Hóa chất tách chiết DNA,RNA virus từ tế bào

Còn hiệu lực

61890 20003384/HSCBSX-HCM 200000051/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN AMIMEXCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực