STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61891 19000339/HSHNPL-BYT 20000047/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN THÃ

Còn hiệu lực

61892 19000437/HSHNPL-BYT 20000046/BYT-CCHNPL

VŨ THỊ HẠNH TÂM

Còn hiệu lực

61893 19000436/HSHNPL-BYT 20000045/BYT-CCHNPL

NGUYỄN CHÍ VINH

Còn hiệu lực

61894 20000509/HSHNPL-BYT 20000044/BYT-CCHNPL

LÊ VÕ HƯƠNG GIANG

Còn hiệu lực

61895 19000332/HSHNPL-BYT 20000043/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN QUANG

Còn hiệu lực