STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61901 20015251/HSCBA-HN 200000667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN DUNG DỊCH XOA AN MẮT

Còn hiệu lực

61902 20012445/HSCBMB-HN 200000116/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ B&B VIỆT NAM

Còn hiệu lực

61903 20012447/HSCBMB-HN 200000117/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

61904 20012456/HSCBMB-HN 200000118/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NTP-TECH

Còn hiệu lực

61905 20012455/HSCBMB-HN 200000119/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

Còn hiệu lực