STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61906 20001410/HSCBMB-ĐNa 200000022/PCBMB-ĐNa

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

Còn hiệu lực

61907 20000221/HSCBSX-HNa 200000009/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI Khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn

Còn hiệu lực

61908 20001371/HSCBA-BD 200000036/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE KHẨU TRANG Y TẾ DR FACE

Còn hiệu lực

61909 20001372/HSCBA-BD 200000037/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE DECARTRIC MỜ SẸO

Còn hiệu lực

61910 19000468/HSHNPL-BYT 20000049/BYT-CCHNPL

LÊ HẢI NAM

Còn hiệu lực