STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61911 19000432/HSHNPL-BYT 20000048/BYT-CCHNPL

BÙI VĂN DŨNG

Còn hiệu lực

61912 19000339/HSHNPL-BYT 20000047/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN THÃ

Còn hiệu lực

61913 19000437/HSHNPL-BYT 20000046/BYT-CCHNPL

VŨ THỊ HẠNH TÂM

Còn hiệu lực

61914 19000436/HSHNPL-BYT 20000045/BYT-CCHNPL

NGUYỄN CHÍ VINH

Còn hiệu lực

61915 20000509/HSHNPL-BYT 20000044/BYT-CCHNPL

LÊ VÕ HƯƠNG GIANG

Còn hiệu lực