STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61921 20000059/HSCBA-VP 200000009/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

61922 20015285/HSCBA-HN 200000624/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI Y TẾ NAM VIỆT Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

61923 20015176/HSCBA-HN 200000625/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH Găng tay kiểm tra latex có bột, găng tay kiểm tra latex không bột, găng tay kiểm tra nitrile không bột

Còn hiệu lực

61924 20015151/HSCBA-HN 200000626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

61925 20012443/HSCBMB-HN 200000105/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NGỌC MINH

Còn hiệu lực