STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61926 19000428/HSHNPL-BYT 20000033/BYT-CCHNPL

TÔN GIA PHÚ

Còn hiệu lực

61927 20000008/HSCBSX-TB 200000007/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61928 20003365/HSCBSX-HCM 200000035/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMAKI POWER Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61929 20014040/HSCBA-HCM 200000563/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Giường bệnh nhân (điều khiển bằng điện) và phụ kiện

Còn hiệu lực

61930 20014043/HSCBA-HCM 200000564/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VOLGA VN KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN VOLGA

Còn hiệu lực