STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61931 20015269/HSCBA-HN 200000630/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LIÊN Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

61932 20015279/HSCBA-HN 200000636/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Nước súc miệng Castor Nano bạc

Còn hiệu lực

61933 20015303/HSCBA-HN 200000637/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

61934 20015304/HSCBA-HN 200000638/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

61935 20015306/HSCBA-HN 200000639/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực