STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61936 20015309/HSCBA-HN 200000640/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế 04 lớp

Còn hiệu lực

61937 20015307/HSCBA-HN 200000641/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Khấu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

61938 20015308/HSCBA-HN 200000642/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Bộ bảo hộ chống dịch

Còn hiệu lực

61939 20015317/HSCBA-HN 200000643/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO BÀN TIÊM - THAY BĂNG

Còn hiệu lực

61940 20015267/HSCBA-HN 200000631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LIÊN Nước súc miệng

Còn hiệu lực