STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61941 20015268/HSCBA-HN 200000632/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LIÊN Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

61942 20015278/HSCBA-HN 200000635/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Nước súc miệng Castor hương bạc hà

Còn hiệu lực

61943 20015275/HSCBA-HN 200000633/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE BÔN FLEX GOLD ONE

Còn hiệu lực

61944 20015266/HSCBA-HN 200000634/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VINH HOÀNG Dung dịch súc họng, súc miệng CIN-Ag+

Còn hiệu lực

61945 20012452/HSCBMB-HN 200000108/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TM MTV KHOA HỌC TRƯỜNG SƠN

Còn hiệu lực