STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61951 20000007/HSCBMB-LS 200000005/PCBMB-LS

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN AN ASA

Còn hiệu lực

61952 20015177/HSCBA-HN 200000587/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Bàn mổ

Còn hiệu lực

61953 20015180/HSCBA-HN 200000588/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Xe đẩy dùng trong y tế

Còn hiệu lực

61954 20015179/HSCBA-HN 200000589/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Đèn mổ

Còn hiệu lực

61955 20015204/HSCBA-HN 200000590/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN DUNG DỊCH NHỎ TAI IVONY

Còn hiệu lực