STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61966 20006493/HSCBSX-HN 200000048/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH KHUYÊN Khẩu trang y tế Hace Mask ( Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

61967 20015260/HSCBA-HN 200000604/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Ống nghiệm lấy mẫu virus

Còn hiệu lực

61968 20015236/HSCBA-HN 200000605/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI Miếng dán giảm đau Herbalife

Còn hiệu lực

61969 20015237/HSCBA-HN 200000606/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI Miếng dán giảm đau thảo dược Herbalife

Còn hiệu lực

61970 20015238/HSCBA-HN 200000607/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI Băng dính cá nhân y tế Herbalife

Còn hiệu lực