STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61971 20015238/HSCBA-HN 200000607/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI Băng dính cá nhân y tế Herbalife

Còn hiệu lực

61972 20015255/HSCBA-HN 200000608/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Que lấy bệnh phẩm

Còn hiệu lực

61973 20015233/HSCBA-HN 200000609/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GINIC XỊT HỌNG KEO ONG GINPRO

Còn hiệu lực

61974 20015232/HSCBA-HN 200000610/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Xịt họng Abipolis

Còn hiệu lực

61975 20015234/HSCBA-HN 200000611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISOPHARCO XỊT HỌNG PROBEE ISO

Còn hiệu lực