STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61976 20000222/HSCBA-BN 200000031/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN KCT VIỆT NAM Trang phục bảo hộ dùng trong y tế (Medical Protective Clothing)

Còn hiệu lực

61977 20000029/HSCBSX-HD 200000009/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN HD PLAST Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61978 20000061/HSCBA-VP 200000010/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH SHOWA JUSHI VIỆT NAM Bình đựng dịch truyền thải bằng nhựa dùng trong y tế

Còn hiệu lực

61979 20000354/HSCBSX-BN 200000017/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG GB Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61980 20000348/HSCBSX-BN 200000018/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực