STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62001 19013414/HSCBA-HCM 190001578/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN COMIHO VIỆT NAM Nước oxy già

Còn hiệu lực

62002 19013386/HSCBA-HCM 190001579/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA GEL SIÊU ÂM (Ultrasound Transmission Gel)

Còn hiệu lực

62003 19013394/HSCBA-HCM 190001580/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BABY MUM Tinh Dầu Chống Muỗi Organistore

Còn hiệu lực

62004 19013391/HSCBA-HCM 190001581/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ Bộ dụng cụ chuyên dụng (Instruments)

Còn hiệu lực

62005 19013401/HSCBA-HCM 190001582/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Họ ống soi các loại

Còn hiệu lực