STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62016 19013223/HSCBA-HCM 190001402/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM Bộ dụng cụ lấy mẫu nước bọt

Còn hiệu lực

62017 19009408/HSCBMB-HCM 190000228/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH K-MEDICAL

Còn hiệu lực

62018 19013218/HSCBA-HCM 190001403/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI GIƯỜNG ĐIỆN, GIƯỜNG SINH BẰNG ĐIỆN

Còn hiệu lực

62019 19013216/HSCBA-HCM 190001404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Hóa chất và phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

62020 19013206/HSCBA-HCM 190001405/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Vật liệu làm nướu răng giả (nướu tạm)

Còn hiệu lực