STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62021 19013164/HSCBA-HCM 190001406/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Dụng cụ phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

62022 19013202/HSCBA-HCM 190001407/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS MÁY SOI CỔ TỬ CUNG CẦM TAY VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

62023 19013225/HSCBA-HCM 190001408/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Túi cho ăn trọng lực các cỡ

Còn hiệu lực

62024 19013224/HSCBA-HCM 190001409/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu sửa soạn răng

Còn hiệu lực

62025 19013195/HSCBA-HCM 190001410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực