STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62026 19013230/HSCBA-HCM 190001411/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN UNICO ALLIANCE COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ máy trợ thính EasyHear và phụ kiện

Còn hiệu lực

62027 19013236/HSCBA-HCM 190001412/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Họ máy nguồn sáng, dây, đầu nối dây dẫn sáng

Còn hiệu lực

62028 19013233/HSCBA-HCM 190001413/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng

Còn hiệu lực

62029 19009411/HSCBMB-HCM 190000229/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN

Còn hiệu lực

62030 19013208/HSCBA-HCM 190001414/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Giường hồi sức cấp cứu và linh kiện

Còn hiệu lực