STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62066 19014403/HSCBA-HN 190001710/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỰC PHẨM THĂNG LONG Phụ kiện giường bệnh nhân và tủ đầu giường

Còn hiệu lực

62067 19014354/HSCBA-HN 190001712/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ Dung dịch vệ sinh mũi OVIX Baby

Còn hiệu lực

62068 19012293/HSCBMB-HN 190000362/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BPS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

62069 19014312/HSCBA-HN 190001713/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt BICOLAX SUPP 5mg

Còn hiệu lực

62070 19014293/HSCBA-HN 190001714/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch uống Babycough

Còn hiệu lực