STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62071 19014311/HSCBA-HN 190001715/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

62072 19014352/HSCBA-HN 190001716/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG ĐẠO Máy thu nhận và truyền phát dữ liệu hình ảnh, âm thanh và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

62073 19014366/HSCBA-HN 190001719/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Giường bệnh cho bệnh nhân nhi và phụ kiện, vật tư

Còn hiệu lực

62074 19014365/HSCBA-HN 190001720/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Giường điện, phụ kiện và vật tư

Còn hiệu lực

62075 19014334/HSCBA-HN 190001721/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ phẫu thuật (Surgical Packs)

Còn hiệu lực