STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62076 19014335/HSCBA-HN 190001722/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Găng tay y tế (Exam Gloves)

Còn hiệu lực

62077 19014338/HSCBA-HN 190001724/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Họ các trang phục bảo hộ (Protective Apparels)

Còn hiệu lực

62078 19014117/HSCBA-HN 190001726/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Máy xử lý mô kèm hút chân không

Còn hiệu lực

62079 19014339/HSCBA-HN 190001725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Họ kính mắt bảo vệ (SafeView)

Còn hiệu lực

62080 19014384/HSCBA-HN 190001727/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Bàn đẻ/ bàn khám sản phụ khoa SG- 500 series

Còn hiệu lực