STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62116 19012289/HSCBMB-HN 190000357/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Còn hiệu lực

62117 19012287/HSCBMB-HN 190000358/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

62118 19012285/HSCBMB-HN 190000359/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT

Còn hiệu lực

62119 19014362/HSCBA-HN 190001700/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THIÊN AN VIỆT NAM XÔNG NGÂM NGỌC DƯỢC HỒNG

Còn hiệu lực

62120 19014263/HSCBA-HN 190001702/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật đại phẫu

Còn hiệu lực