STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62121 20015187/HSCBA-HN 200000559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH BLUE WHALE

Còn hiệu lực

62122 20015178/HSCBA-HN 200000560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Nước muối điện hóa Dr.ECA

Còn hiệu lực

62123 20015191/HSCBA-HN 200000561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Gel nano bạc

Còn hiệu lực

62124 20015192/HSCBA-HN 200000562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Dung dịch nano bạc

Còn hiệu lực

62125 20015163/HSCBA-HN 200000568/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Nước súc miệng LAFORIN BABY

Còn hiệu lực