STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62131 000.00.18.H56-200629-0001 200000011/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT TAKARA Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

62132 000.00.16.H33-200715-0001 200000001/PCBA-KG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Bộ dây truyền dịch Vchanselab

Còn hiệu lực

62133 000.00.16.H33-200716-0001 200000002/PCBA-KG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Găng tay sử dụng trong thăm khám

Còn hiệu lực

62134 000.00.16.H40-200708-0001 200000010/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Bông gạc đắp vết thương

Còn hiệu lực

62135 000.00.16.H40-200617-0001 200000029/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Bông y tế

Còn hiệu lực