STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62161 20015329/HSCBA-HN 200000653/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH KHUYÊN Khẩu trang y tế Mạnh Khuyên

Còn hiệu lực

62162 20015358/HSCBA-HN 200000654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI QUANG TRUNG Khẩu trang y tế Quang Trung

Còn hiệu lực

62163 20015365/HSCBA-HN 200000655/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Khẩu trang y tế kháng khuẩn

Còn hiệu lực

62164 20015359/HSCBA-HN 200000657/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HỒNG MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62165 20015360/HSCBA-HN 200000658/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á LONG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực